I den kontinuerliga utvärderingen av Terapikoloniers verksamhet ingår enkäter som skickas ut till remitterande terapeuter, föräldrar och ungdomar över 13 år för att få ta del av deras syn på årets verksamhet. Frågorna kan exempelvis handla om hur man upplevt samarbetet med Terapikolonier, delaktighet, vilka förväntningar man haft innan vistelsen och hur de uppfyllts och om den information man fått inför, under och efter vistelsen varit tillräcklig. Synpunkterna används i Terapikoloniers kontinuerliga kvalitetsutveckling.

Nedan hittar du sammanställningen av 2016 års enkäter samt även tidigare års enkätsammanställningar.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003